Vandaag

| Project - en Adviesmanagement Business & Marketing |

Focus en duidelijkheid zijn cruciaal voor een organisatie, voor een afdeling en begint altijd bij de individu. Ik kan met mijn gedrevenheid en passie voor het vak én mensen de businessplannen en businesscases opleveren om de weg vrij te maken voor implementatie.

Ik ben in mijn kracht bij verandering waarbij professionaliteit, verantwoordelijkheid nemen en visievorming belangrijke aspecten zijn. Waarbij ik borging en begrip bij medewerkers van de organisatie maximaliseer. Het nemen van een (natuurlijke) leidende rol is mij op het lijf geschreven waarbij inzet, overtuigingskracht en inlevingsvermogen vereisten zijn om te komen tot resultaten.

Voor opdrachtgevers breng ik de route en de behoefte van de (potentiële) klantengroep in kaart. Een nieuwe klantengroep, een bestaande uitgediept, een ander verdienmodel en/of het loslaten van oude businessmodellen zijn mogelijke uitkomsten. Altijd met een roadmap hoe je daar komt. De basis op orde brengen en durven om weer te leren. Zonder leren, geen groei.

Wat 10 jaar geleden briljant en goed was, blijft ook briljant en goed! Voor die tijd. Een bedrijf kan alleen niet dezelfde manier blijven ‘kleden’ om succes te genereren voor de toekomst. Kijk naar de behoefte van de mensen en de ontwikkelingen in de maatschappij en dan naar het product, diensten en servicepakket van de organisatie.

De inhoud van het vak is voor mij bekend terrein, zowel online als offline. Waarbij het werken met een bondig plan, een heldere doelstelling, een realistische planning en een gedegen analyse hygiëne factoren zijn. In de afgelopen jaren heb ik met succes resultaten geboekt. Daarbij altijd met een kritische blik naar de inhoud van de business en kijkend naar wat het beste is voor de organisatie en de doelgroep.