Privacy Policy


AfterTen gebruikt persoonsgegevens van personen die contact hebben gezocht met AfterTen en waarbij een relatie wordt of is opgebouwd.
De desbetreffende personen hebben door middel van een email, telefoon of visitekaartje persoonsgegevens bekendgemaakt aan AfterTen. Deze gegevens worden bewaard, indien noodzakelijk, onder de bedrijfsnaam van de organisatie, voornaam en achternaam. Denk hierbij aan telefoonnummer en emailadres. De personen met wie AfterTen contact heeft zijn altijd werkzaam bij een organisatie.


AfterTen is een eenmanszaak waarbij de persoonsgegevens logischerwijs niet gedeeld worden met anderen binnen het bedrijf.
Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden indien de persoon in kwestie akkoord is. Hierbij moet je denken aan personen verbinden in het netwerk van AfterTen. .

AfterTen verstuurt geen emailnieuwsbrieven. AfterTen analyseert geen webstatistieken en bewaart geen cookies of persoonsgegevens op de site of in het CMS. Via de site kunnen ook geen gegevens worden achtergelaten. AfterTen koopt geen databestanden met persoonsgegevens van personen. AfterTen maakt ook geen gebruik van opslag bij derden. AfterTen heeft om deze reden ook geen bewerkingsovereenkomsten met derde partijen.

AfterTen maakt wel gebruik van de gegevens die personen registreren op LinkedIn. Altijd 1-op-1 en persoonlijk.

Mocht het zo zijn dat je wil checken of jouw gegevens (nog) bekend zijn bij AfterTen. Stuur een email of bel gerust.
Op elk gewenst kunnen de gegevens worden verwijderd.  1 keer per jaar wordt de contactenlijst opgeschoond.