Morgen

Groeien van een medewerker en van het resultaat van een organisatie, start altijd bij de energie van de individuele medewerker . Vandaag de verandering in durven zetten, is bouwen aan morgen.

'Is er de afgelopen maanden kritisch gekeken naar de producten en diensten die verkocht worden? Is het verdienmodel nog toekomstbestendig? Zijn de marketingactiviteiten nihil of juist heel veel en leveren zij niet de juiste hoeveel klanten op? Hoe is het contact met uw klant en potentiele klant en welke aandacht wordt er besteed aan de ambassadeurs van de organisatie. En hoe is de dynamiek het team? En is er de rugdekking vanuit en met het MT geborgd?'

Ik help organisaties graag op 1 of meer van de volgende vlakken:

effectiviteit in teams en bij individuen maximaliseren

MT- en teamontwikkeling d.m.v. spiegelen, samenwerken en doen.

slimme en onderscheidende proposities

Ontwikkeling en hergebruik van producten en diensten (propositie) voor een renderende portfolio en verdienmodellen.

efficiënt kanalenlandschap en optimaal klantcontact

Optimale klantbeleving creëren door oprecht en goed klantcontact in een efficiënt kanalenlandschap

effectieve marketing

Verbinding maken met de juiste doelgroep door middel van passende middelen en kanalen.

Analyse, creativiteit en daadkracht met business genereren als doel.

Mijn rol in dit geheel kan de aanjager zijn, de stabiele achterban, de doener, de organisator, de inspirator. In functieprofielen uitgedrukt: implementatie-, project-, propositie-, business-, marketing-, brandmanager of juist vanuit een leidinggevende rol.

Het zit niet in de naam van de rol maar in het resultaat!

Met duidelijke tekeningen op basis van analyses worden de oplossingen zichtbaar. De strategie is bepaald. De (marketing-) oplossingen en nieuwe businessmodellen zijn voor handen. De doelstellingen, de taakverdeling en de acties zijn helder; een belangrijkste stap volgt: creatie d.m.v. implementatie .